American League All Stars at National League All Stars 7/6/1938
 
           American League 9, National League 5
 
 
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 - R  H  E
American League   0 0 2 0 1 0 1 5 0 - 9 16  1 
National League   0 0 0 2 2 1 0 0 0 - 5  9  3 American League    AB R H BI Avg National League    AB R H BI Avg
I JOHNSON CF      3 0 0 0 .000 B HERMAN 2B      4 0 1 0 .250
 R RUFFING P      1 0 0 0 .000  D CAMILLI PH     1 0 0 0 .000
 L GOMEZ P       0 0 0 0 .000 A GALAN LF       5 2 2 0 .400
 H TROSKY PH 1B    1 1 1 1 1000 J MEDWICK CF      3 1 2 3 .667
 G MCQUINN PH 1B    1 0 0 0 .000  P WANER CF      1 0 1 0 1000
J CRONIN SS      2 0 1 0 .500 F MCCORMICK 1B     2 0 0 0 .000
 C TRAVIS PH SS    3 1 0 0 .000  J MIZE 1B       1 0 0 0 .000
B MILLS LF       2 1 1 0 .500  P DERRINGER P     0 0 0 0 .000
 W MOSES PH LF     2 3 2 1 1000  F FITZSIMMONS P    0 0 0 0 .000
H GREENBERG 1B     2 1 1 0 .500  J TOBIN PH P     1 0 0 0 .000
 L GEHRIG 1B      1 0 1 0 1000  M SHOFFNER P     0 0 0 0 .000
 J FOXX 1B       2 1 1 2 .500  H SCHUMACHER P    0 0 0 0 .000
 V KENNEDY P      0 0 0 0 .000 E LOMBARDI C      2 0 0 0 .000
 G CASTER P      0 0 0 0 .000  H DANNING C      1 0 0 0 .000
B DICKEY C       3 0 1 2 .333 H LEIBER RF      3 1 0 0 .000
 R YORK C       2 0 2 1 1000  I GOODMAN RF     1 0 0 0 .000
B CHAPMAN RF      2 0 1 0 .500 D BARTELL SS      1 0 0 0 .000
 D CRAMER RF      2 0 0 1 .000  A VAUGHAN PH SS    3 0 2 0 .667
J HAYES 2B       1 0 1 0 1000 L HANDLEY 3B      2 0 0 0 .000
 B MYER 2B       3 0 0 0 .000  P WHITNEY 3B     1 0 0 0 .000
M HIGGINS 3B      2 0 0 0 .000 C HUBBELL P      0 0 0 0 .000
 D LODIGIANI PH 3B   3 1 1 0 .333  M OWEN PH       1 0 0 0 .000
L GROVE P       1 0 0 0 .000  B LEE P        0 0 0 0 .000
 H STEINBACHER PH CF  2 0 1 0 .500  C BRYANT P      0 0 0 0 .000
 E AVERILL CF     2 0 1 0 .500  J MCCARTHY PH 1B   2 1 1 2 .500
           -- -- -- --               -- -- -- --
Totals        43 9 16 8    Totals        35 5 9 5
 
 
American League      IP  H  R ER BB SO BFP HB  D  T HR  ERA
L GROVE          3.0  1  0  0  0  1 10  0  0  0  0 0.00
R RUFFING         2.0  5  4  4  1  2 12  0  2  0  2 18.00
L GOMEZ (W 1-0)      2.0  2  1  0  1  1  9  0  1  0  0 0.00
V KENNEDY         1.0  1  0  0  0  0  4  0  1  0  0 0.00
G CASTER         1.0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0 0.00
Totals          9.0  9  5  4  2  4 38  0  4  0  2 
 
National League      IP  H  R ER BB SO BFP HB  D  T HR  ERA
C HUBBELL         3.0  5  2  2  1  1 15  0  2  0  0 6.00
B LEE           1.0  1  0  0  0  0  4  0  0  0  0 0.00
C BRYANT         1.0  2  1  0  0  0  6  0  0  0  0 0.00
P DERRINGER        1.0  1  0  0  0  1  4  0  0  0  0 0.00
F FITZSIMMONS       1.0  1  1  1  1  0  5  0  1  0  0 9.00
J TOBIN (L 0-1)      0.0  2  2  1  0  0  3  0  1  0  0 10.00
M SHOFFNER        0.1  3  3  3  0  0  4  0  2  0  0 81.00
H SCHUMACHER       1.2  1  0  0  0  0  5  0  0  0  0 0.00
Totals          9.0 16  9  7  2  2 46  0  6  0  0 
 
 
Left On Base: American League 10, National League 6 
Double Plays: American League 0, National League 1 
Doubles: A GALAN (1); J MEDWICK (1); P WANER (1); H GREENBERG (1); 
   J FOXX (1); R YORK 2(2); B CHAPMAN (1); A VAUGHAN (1); 
   E AVERILL (1) 
Triples: none 
Home Runs: J MEDWICK (1); J MCCARTHY (1) 
RBIs: H TROSKY (1); J MEDWICK 3(3); W MOSES (1); J FOXX 2(2); 
   B DICKEY 2(2); R YORK (1); D CRAMER (1); J MCCARTHY 2(2) 
Stolen Bases: none 
Caught Stealing: none 
Hit by Pitch: none 
Ground into Double Play: E AVERILL (1)